psycholog lublin front11.jpg

O Naszym Centrum

Centrum Psychologiczno - Terapeutyczne Compos Mentis zostało założone w 2010 roku przez mgr Justynę Chabros. Działalność Centrum ukierunkowana jest na niesienie pomocy psychologicznej. Obszary działania obejmują: psychoterapię, diagnozę, rehabilitację neuropsychologiczną oraz szkolenia.

CPT Compos Mentis prowadzi również działalność w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń. Od 2012 roku posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00094/2012).

Ciągłe podwyższanie kwalifikacji przez naszych specjalistów stanowi gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie. 

Problemy życia zawodowego

Na sferę życia zawodowego składa się szeroki wachlarz poblematyki- poznanie siebie (swoich potrzeb, preferencji, pragnień, możliwości, talentów, zainteresowań), wybór szkoły i zawodu, podnoszenie kwalifikacji, rekwalifikacja, zajmowanie stanowiska pracy, uzyskanie awansu, dbałości o dalszy rozwój zawodowy, zmiany pracy i miejsca zamieszkania, utraty pracy, przejścia na rentę lub emeryturę. Nasza oferta skierowana jest do osób borykających się tego typu trudnościami.