psycholog lublin front10.jpg

O Naszym Centrum

Centrum Psychologiczno - Terapeutyczne Compos Mentis zostało założone w 2010 roku przez mgr Justynę Chabros. Działalność Centrum ukierunkowana jest na niesienie pomocy psychologicznej. Obszary działania obejmują: psychoterapię, diagnozę, rehabilitację neuropsychologiczną oraz szkolenia.

CPT Compos Mentis prowadzi również działalność w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń. Od 2012 roku posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00094/2012).

Ciągłe podwyższanie kwalifikacji przez naszych specjalistów stanowi gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie. 

Przykre wspomnienia

Swoją pomoc kierujemy do osób, które w swoim życiu doświadczyły wstrząsających wydarzeń, urazów spowodowanych przez ludzi (np.wojna, atak terrorystyczny, brutalna przemoc, gwałt), katastrofy naturalne (pożar, huragan, powódź), czy wypadki komunikacyjne. 
Niejednokrotnie u osób takich mogą rozwinąć się objawy zespołu stresu pourazowego PTSD, którego objawami są: ciągłe przeżywanie na nowo urazowych sytuacji, np. w powracających wspomnieniach lub sennych koszmarach, izolowanie się od innych ludzi, depresja, lęk, ciągła apatia oraz tzw. przytępienie uczuciowe.


U niektórych osób to zaburzenie może trwać wiele lat i  przekształcić się w trwałą zmianę osobowości. Dzięki  specjalnie opracowanym programom terapeutycznym nasze Centrum wychodzi naprzeciw  tego rodzaju poszkodowanym.