psycholog lublin front9.jpg

O Naszym Centrum

Centrum Psychologiczno - Terapeutyczne Compos Mentis zostało założone w 2010 roku przez mgr Justynę Chabros. Działalność Centrum ukierunkowana jest na niesienie pomocy psychologicznej. Obszary działania obejmują: psychoterapię, diagnozę, rehabilitację neuropsychologiczną oraz szkolenia.

CPT Compos Mentis prowadzi również działalność w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń. Od 2012 roku posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00094/2012).

Ciągłe podwyższanie kwalifikacji przez naszych specjalistów stanowi gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie. 

Psycholog mgr Justyna Chabros

Psycholog kliniczny, neuropsycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, trener EEG Biofeedback. Absolwentka:

  • Wydziału Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (specjalizacja: Psychologia Kliniczna),
  • 4-letniej specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej subdyscyplinie neuropsychologia kliniczna realizowanej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, 
  • 4-letnich studiów z zakresu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz
  • Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Gdańsku.

Doświadczenie zdobywała: w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

- w Oddziale Psychogeriatrii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

- w Oddziale w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

- w Oddziale w Krakowskim Centrum Rehabilitacji na Oddziale Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

- w Oddziale Neurologii  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie

- w Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Krakowskim Specjalistycznym Szpitalu im. Jana Pawła II

- w Oddziale Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej Krakowskiego Centrum Rehabilitacji 

- w Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Krakowskim Specjalistycznym Szpitalu im. Jana Pawła II

W latach 2007-2016 roku współpracowała z Oddziałem Neurologicznym  jako psycholog i psychoterapeuta na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży .

mgr Justyna Chabros jako psycholog kliniczny specjalista w dziedzinie neuropsychologii 2016 roku rozpoczęła współpracę z Oddziałem Neurologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie. 

Zajmuje się m.in.  diagnozą psychologiczną i psychoterapią osób dorosłych i dzieci. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów psychologicznych. W swojej pracy zawodowej regularnie korzysta z superwizji klinicznej certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ciągły rozwój zawodowy, w tym studia podyplomowe, liczne kursy, szkolenia, konferencje naukowe oraz staże specjalizacyjne, w których uczestniczy stanowią gwarancję wysokiej jakości realizowanych świadczeń.

 W Centrum Psychologiczno -Terapeutycznym Compos Mentis pełni funkcję Kierownika