psycholog lublin front11.jpg

O Naszym Centrum

Centrum Psychologiczno - Terapeutyczne Compos Mentis zostało założone w 2010 roku przez mgr Justynę Chabros. Działalność Centrum ukierunkowana jest na niesienie pomocy psychologicznej. Obszary działania obejmują: psychoterapię, diagnozę, rehabilitację neuropsychologiczną oraz szkolenia.

CPT Compos Mentis prowadzi również działalność w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń. Od 2012 roku posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00094/2012).

Ciągłe podwyższanie kwalifikacji przez naszych specjalistów stanowi gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie. 

Diagnoza neuropsychologiczna

Diagnoza neuropsychologiczna ma na celu określenie istoty i scharakteryzowanie konsekwencji w zakresie funkcji poznawczych, emocjonalno- motywacyjnych oraz behawioralnych, które wystąpiły na skutek uszkodzenia mózgu (np. poprzez uraz czaszkowo- mózgowy; udar mózgu; proces otępienny w chorobie Alzheimera, Parkinsona; nowotwór mózgu; stwardnienie rozsiane; padaczkę).  Służy ona nie tylko dokładnemu opisowi stanu klinicznego, ale także pozwala opracować najskuteczniejszą metodę rehabilitacji oraz ocenić proces zdrowienia.

W ramach  diagnozy neuropsychologicznej oferujemy:

Kompleksową diagnostykę zaburzeń funkcji poznawczych, która obejmuje badania w zakresie:

pamięci
• uwagi
• mowy, języka i komunikowania się
• umiejętności wzrokowo-przestrzennych, konstrukcyjnych
• funkcji wykonawczych
• procesów myślenia
• nastroju, osobowości i zachowania

Czas trwania procesu diagnostycznego

Czas trwania procesu diagnostycznego uzależniony jest od potrzeb oraz indywidualnych możliowści pacjenta.

Dojazd do pacjenta

Istnieje możliwość przeprowadzenia badania w domu pacjenta.