psycholog lublin front9.jpg

O Naszym Centrum

Centrum Psychologiczno - Terapeutyczne Compos Mentis zostało założone w 2010 roku przez mgr Justynę Chabros. Działalność Centrum ukierunkowana jest na niesienie pomocy psychologicznej. Obszary działania obejmują: psychoterapię, diagnozę, rehabilitację neuropsychologiczną oraz szkolenia.

CPT Compos Mentis prowadzi również działalność w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń. Od 2012 roku posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00094/2012).

Ciągłe podwyższanie kwalifikacji przez naszych specjalistów stanowi gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie. 

Konsultacja psychologiczna

W pierwszym kontakcie oferujemy konsultację psychologiczną, która ma na celu wstępne rozpoznanie problemu i wybór optymalnych dróg jego rozwiązania. Podczas niej określamy wraz z pacjentem/klientem:

  • terminy spotkań,
  • czas trwania sesji,
  • częstotliwość spotkań,
  • zasady odwoływania wizyt oraz sposoby płatności za sesje. 

Na ogół indywidualna konsultacja psychologiczna ogranicza się do kilku spotkań. Dopiero po nich, w wyniku dokonania precyzyjnej diagnozy wskazuję adekwatny do problemu sposób pomocy.