psycholog lublin front9.jpg

O Naszym Centrum

Centrum Psychologiczno - Terapeutyczne Compos Mentis zostało założone w 2010 roku przez mgr Justynę Chabros. Działalność Centrum ukierunkowana jest na niesienie pomocy psychologicznej. Obszary działania obejmują: psychoterapię, diagnozę, rehabilitację neuropsychologiczną oraz szkolenia.

CPT Compos Mentis prowadzi również działalność w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń. Od 2012 roku posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00094/2012).

Ciągłe podwyższanie kwalifikacji przez naszych specjalistów stanowi gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie. 

Opinie psychologiczne do odszkodowań

 


Dla osób ubiegających się o odszkodowanie jednym z dokumnetów branych pod uwagę jest opinia psychologiczna. Jest ona dokumentem zawierającym opis stanu psychicznego, sporządzonym w oparciu o wywiad kliniczny, obserwację i testy psychologiczne.


Warto poddać się diagnozie psychologicznej po doznanym wypadku np. komunikacyjnym, gdyż niejednokrotnie dochodzi wtedy do ujawnienia się objawów zespołu stresu pourazowego (PTSD). Z uwagi na częste obniżenie poziomu funkcjonowania zarówno w sferze emocjonalnej, jak i społecznej i zawodowej na skutek przeżytego urazu, można ubiegać się o odszkodowanie.