psycholog lublin front11.jpg

O Naszym Centrum

Centrum Psychologiczno - Terapeutyczne Compos Mentis zostało założone w 2010 roku przez mgr Justynę Chabros. Działalność Centrum ukierunkowana jest na niesienie pomocy psychologicznej. Obszary działania obejmują: psychoterapię, diagnozę, rehabilitację neuropsychologiczną oraz szkolenia.

CPT Compos Mentis prowadzi również działalność w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń. Od 2012 roku posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00094/2012).

Ciągłe podwyższanie kwalifikacji przez naszych specjalistów stanowi gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie. 

Opinie psychologiczne do orzecznictwa o stopniu niepełnosporawności

 

W Centrum Psychologiczno- Terapeutycznym Compos Mentis przeprowadzamy diagnozę psychologiczną dla osób ubiegających się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W tym celu przeprowadzamy badanie stanu psychicznego lub/i  zdolności intelektualnych. 

Opinia psychologiczna sporządzana jest w oparciu o wywiad, obserwację oraz testy psychologiczne.

W badaniu wykorzystujemy m.in. takie testy jak:patrz...