psycholog lublin front10.jpg

O Naszym Centrum

Centrum Psychologiczno - Terapeutyczne Compos Mentis zostało założone w 2010 roku przez mgr Justynę Chabros. Działalność Centrum ukierunkowana jest na niesienie pomocy psychologicznej. Obszary działania obejmują: psychoterapię, diagnozę, rehabilitację neuropsychologiczną oraz szkolenia.

CPT Compos Mentis prowadzi również działalność w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń. Od 2012 roku posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00094/2012).

Ciągłe podwyższanie kwalifikacji przez naszych specjalistów stanowi gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie. 

Opinie psychologiczne do ZUS

W Centrum Psychologiczno- Terapeutycznym Compos Mentis przeprowadzamy diagnozę psychologiczną stanu psychicznego oraz zdolności intelektualnych. Badanie może służyć ocenie wpływu problemów psychologicznych na zdolność podjęcia pracy.

Opinia psychologiczna sporządzana jest w oparciu o wywiad, obserwację oraz testy psychologiczne. W badaniu wykorzystujemy m.in. takie testy jak:  link