psycholog lublin front10.jpg

O Naszym Centrum

Centrum Psychologiczno - Terapeutyczne Compos Mentis zostało założone w 2010 roku przez mgr Justynę Chabros. Działalność Centrum ukierunkowana jest na niesienie pomocy psychologicznej. Obszary działania obejmują: psychoterapię, diagnozę, rehabilitację neuropsychologiczną oraz szkolenia.

CPT Compos Mentis prowadzi również działalność w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń. Od 2012 roku posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00094/2012).

Ciągłe podwyższanie kwalifikacji przez naszych specjalistów stanowi gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie. 

Metody pracy psychoterapeutycznej

Terapia psychodynamiczna

W pracy z naszymi pacjentami / klientami w Centrum Psychologiczno-Terapeutycznym "Compos Mentis" opieramy się na terapii psychodynamicznej, która jest jedną z metod terapii zaburzeń psychicznych bazującą na założeniach teorii psychoanalizy. Ten nurt psychoterapii łączy w sobie psychologię kliniczną oraz psychiatrię. Istotą jej jest analiza przeniesienia, czyli tego, co wnosi pacjent w relację z terapeutą z innych związków, najczęściej z rodzicami oraz innymi osobami znaczącymi.

Główne cele

Głównym celem psychoterapeuty jest poznanie osobowości człowieka, a zawłaszcza wewnętrznych,nieświadomych popędów, które sterują jesgo życiem. Odkrycie tych sił motywacyjnych pozwala na wyjaśnienie, przewidywanie i modyfikowanie zachowań człowieka. Terapeuta poddaje obserwacji i interpretacji wypowiedzi i zachowania pacjenta podczas sesji i w ten sposób pomaga mu zrozumieć niektóre z jego wewnętrznych konfliktów. 

W przypadku pracy z osobą dorosłą terapeuta skupia  się przede wszystkim na komunikatach słownych pacjenta. W przypadku dzieci, poza wypowiedziami, analizowana jest treść niedyrektywnej zabawy dziecka, jego rysunki i ogólne zachowanie.

Silna motywacja

W podejściu psychodynamicznym od klienta wymagana jest silna  motywacja do zmiany. Terapia jest czasochłonna .

Psyschoterapia psychodynamiczna jest systematyczną i celową metodą korygowania osobowości oraz leczenia zaburzeń psychicznych poprzez wykorzystanie takich środków psychologicznych jak: swobodne wryażanie myśli oraz skojarzeń, dyskurs, mimika, więź emocjonalna z klientem czy samo nabywanie nowych umiejętności.

Skuteczność

Jest bardzo skutecznym sposobem leczenia, dającym trwałe i pozytywne efekty.