psycholog lublin front12.jpg

O Naszym Centrum

Centrum Psychologiczno - Terapeutyczne Compos Mentis zostało założone w 2010 roku przez mgr Justynę Chabros. Działalność Centrum ukierunkowana jest na niesienie pomocy psychologicznej. Obszary działania obejmują: psychoterapię, diagnozę, rehabilitację neuropsychologiczną oraz szkolenia.

CPT Compos Mentis prowadzi również działalność w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń. Od 2012 roku posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00094/2012).

Ciągłe podwyższanie kwalifikacji przez naszych specjalistów stanowi gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie. 

Rehabilitacja neuropsychologiczna

Rehabilitacja neuropsychologiczna to proces przywracania osób z różnorodnymi uszkodzeniami mózgu, jeżeli nie do tego samego poziomu sprawności i tej samej pozycji społecznej, jaką miały przed zachorowaniem, to przynajmniej do takiego poziomu zdolności intelektualnych, edukacyjnych oraz społecznych, który umożliwi im pełniejszą reintegrację z bliskimi i społeczeństwem oraz podniesie ich jakości życia.

Terapia neuropsychologiczna  ukierunkowana jest na odbudowę aktywności dnia codziennego poprzez wykorzystywanie strategii, mających na celu poprawę funkcji a także likwidację deficytów poznawczych  oraz zaburzeń w sferze emocji i zachowania. 
 
Zatem celem skutecznej rehabilitacji powinna być likwidacja a przynajmniej redukcja ubytków oraz zaburzeń funkcjonalnych, jak także wsparcie w procesie przystosowywania się do odmiennego stylu życia.

 

W ramach rehabilitacji neuropsychologicznej oferujemy:

• Terapię zaburzeń mowy (afazja),
• Terapię zaburzeń pamięci,
• Terapię zaburzeń uwagi,
• Terapię zaburzeń funkcji wzrokowo-przestrzennych,
• Terapię zaburzeń funkcji wykonawczych
• Terapię zaburzeń emocjonalnych

 

Na spotkanie proszę zabrać:
- okulary do czytania,
-  aparat słuchowy

 

Istnieje możliwość prowadzenia terapii w domu pacjenta.