psycholog lublin front12.jpg

O Naszym Centrum

Centrum Psychologiczno - Terapeutyczne Compos Mentis zostało założone w 2010 roku przez mgr Justynę Chabros. Działalność Centrum ukierunkowana jest na niesienie pomocy psychologicznej. Obszary działania obejmują: psychoterapię, diagnozę, rehabilitację neuropsychologiczną oraz szkolenia.

CPT Compos Mentis prowadzi również działalność w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń. Od 2012 roku posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00094/2012).

Ciągłe podwyższanie kwalifikacji przez naszych specjalistów stanowi gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie. 

Treningi EEG Biofeedback

Co to jest EEG BIOFEEDBACK ?

EEG BIOFEEDBACK jest metodą neuroterapii, która skupia w sobie najnowsze osiągnięcia z dziedziny neurologii, neuropsychiatrii, neuropsychologii i neuropedagogiki, z równoczesnym wykorzystywaniem nowoczesnych technik komputerowych. 

"Dwa słowa" o historii powstania

Biofeedback narodził się w latach sześćdziesiątych XX wieku, w amerykańskim ośrodku szkoleniowym lotów kosmicznych NASA. Stanowił jeden z elementów szkolenia pilotów i astronautów, eliminujący negatywny wpływ stresu na ich psychikę i jakość wykonywanych zadań. Właściwy rozwój metody ma związek z pracami profersora B. Stermana. W 1972 r. opublikował nową metodę leczenia epilepsji EEG Biofeedback, w której osiągnął 60% redukcję ilości napadów. Stąd początkowo stosowano tą metodę w szpitalach na oddziałach neurologicznych i psychiatrycznych. Rozwój systemów komputerowych i nowych technologii spowodowały, że metoda EEG Biofeedback zapoczątkowała swój burzliwy rozwój, który trwa do chwili obecnej i ma bardzo szerokie zastosowanie.

Zastosowanie

Podstawowe zastosowanie EEG Biofeedback, to optymalizacja pracy mózgu oraz odzyskiwanie utraconych funkcji poznawczych.

Jak to działa ?

EEG Biofeedback  wykorzystuje właściwość, że mózg ludzki w ramach swojej aktywności wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych, specyficznych dla różnych rodzajów tej aktywności. Np. fale alfa są aktywne w stanie relaksuZa pomocą EEG Biofeedback pacjent poddawany treningowi uczy się czynności swojego mózgu, a przez to wpływa na wzrost możliwości własnego umysłu. Za sprawą wykorzystania sprzężenia zwrotnego osoba poznaje, kiedy zwiększa się aktywność jego mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, a kiedy zaczynają przeważać pasma niepożądane. Nauka umożliwia korygowanie wzorca wytwarzanych fal w mózgu tak, aby funkcjonował on efektywnie. Istotą metody EEG Biofeedback jest wykorzystanie efektu biologicznego sprzężenia zwrotnego, za pomocą którego uczymy się zależności między naszym ciałem i umysłem a skutecznością pracy mózgu. Samoświadomość czynności życiowych ułatwia skuteczne ich kontrolowanie, tak abyśmy wykorzystywali nasze możliwości w coraz większym stopniu.

Podstawą terapii jest wykorzystanie „plastyczności mózgu”, czyli zdolności komórek nerwowych mózgu do trwałych przekształceń funkcjonalnych. 

EEG Biofeedback nie stanowi alternatywnej formy terapii w odniesieniu farmakoterapii. W niektórych schorzeniach może ją zastępować, w innych uzupełniać. Przewagą EEG Biofeedbacku jest to, że jest to metoda całkowicie bezpieczna, nie wywołująca skutków ubocznych. Skuteczność jej w dużym stopniu zależy od silnej woli i od i osoby poddanej treningowi. Poczucie kontroli i odpowiedzialności za efekt własnego leczenia podczas treningów EEG Biofeedback zasługują na szczególną uwagę.